Προσθήκη Ορόφου

Στην περίπτωση προσθήκης ορόφου σε ήδη υπάρχουσα οικοδομή, η επιλογή του προκατασκευασμένου κτίσματος είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Αυτό διότι λόγω του μειωμένου βάρους της κατασκευής, ξεπερνά κάθε αμφιβολία παλαιότητας, στατικής κάλυψης και αντοχής.

Το μειωμένο βάρος κατασκευής του προκατασκευασμένου κτίσματος, σε συνδυασμό με το χαμηλότερο κόστος και το σύντομο χρόνο διεκπεραίωσης των απαιτούμενων εργασιών και παράδοσης σας εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου σας για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Άρτα
Νομός Άρτας

Συνολική Επιφάνεια 95 m2

Θέλετε να αναλάβουμε την μελέτη & κατασκευή της νέας σας κατοικίας;